Magyar politikai pártok III. rész - A Parlamentbe be nem jutottak

2012.02.17 17:18

A harmadik részben azokat a pártokat vesszük sorra, amelyek noha indultak a választásokon, sosem sikerült mandátumot szerezniük, ill. azokat az új pártokról is feltárást adnánk, amelyek létezésük óta a legutóbbi, ti. 2010-es országos választáson indulhattak először, de a parlamenti jelenléthez nem szereztek elegendő szavazatot.

A mai magyar politikát és a vezető (értsd legsikeresebb) pártokat gyakran negatívan ítéljük meg, ennek ellenére a választásokon mégis időről-időre számos szavazatot gyűjtenek össze. Az alábbi politikai szerveződések, közösségek talán alternatívát nyújthatnak azon Olvasó számára, aki még, vagy már elbizonytalanodott politikai meggyőződésében, ugyanakkor az elkötelezett Olvasónak is érdekes információkkal szolgálhatnak majd az elkövetkezendő sorok. A leírások nem tartalmaznak kampányt, nem buzdít, nem próbál meg befolyással lenni.

Momentum Mozgalom Párt

Európához tartozunk!

Alapítása: 2017. március 4.
Vezetője: Fekete-Győr András.
Ideológiája: Liberalizmus, konzervativizmus, patriotizmus, Európa-pártiság.
Magyar Parlamentben: Soha.
Európai Parlamentben: 2019-től. Jelenleg 2 képviselővel.
Kormányzás: Soha.

A Momentum Mozgalom 2015 elején jött létre, de országos ismeretségre 2017 januárjában tett szert, amikor megkezdte a NOlimpia-kampányát a 2015 nyarán született döntés ellen, amikor is Magyarország a fővárosa számára megpályázta a 2024-es nyári olimpiai játékok megrendezését. A Momentum 2017. január 19-én egy budapesti helyi népszavazás kiírása érdekében aláírásgyűjtésbe kezdett, a kérdés a következő lett volna:

Egyetért-e Ön azzal, hogy Budapest Főváros Önkormányzata vonja vissza a 2024. évi nyári olimpiai és paralimpiai játékok megrendezésére irányuló pályázatát?"

A kampányhoz az Együtt, az LMP, a PM, valamint a Kétfarkú Kutya Párt is csatlakozott. Harminc nappal később több mint 260 ezer aláírást gyűjtöttek össze, majdnem kétszer annyit, amennyire szükség lenne a helyi népszavazás kiírásához. Öt napra rá a kormányfő, a MOB elnöke és a főpolgármester közösen úgy döntött, visszavonják Budapest olimpiarendezési kérelmét, ezért a helyi kezdeményezés okafogyottá vált, de a Momentum így is elérte célját.

2017 márciusában a Mozgalom a párttá alakulás mellett döntött. Pártszervezetként úgy véli, hogy öt témával kell rendszerszinten foglalkozni, amelyek alapvető reformra szorulnak Magyarországon, ez az egészségügy, az oktatás, a közlekedés, a lakhatás és a megélhetés. Elvetik az ideológiai harcokat, amelyek megosztják az országot, a fejlődést együttműködéssel látják megvalósíthatónak, amivel befejezetté tehetnék a rendszerváltást.

2017 folyamán több akciójukkal is felhívták magukra a figyelmet, ezek főleg a kormány propaganda-kampányainak ellenválaszai voltak. Május 1-jén, az EU-párti „Európához tartozunk” tüntetésükön tízezren vettek részt. A közéleti ügyekben aktívan részt vettek, de kezdeti lendületük lassan alábbhagyott. A párt ismeretsége a választók szűk körére korlátozódott, inkább a fővárosi fiatal értelmiségiek között vált népszerűvé. A 2018-as választáson végül 3,08 százalékot szerzett, amivel parlamenti helyhez nem, de állami támogatáshoz jutott, amit felhasználhat szavazóbázisa növelésére, amire szüksége lesz, amennyiben 2022-ben parlamenti párttá kíván válni.

Míg a Momentum a magyar Parlamentbe nem, addig az Európaiba bejutott. A 2019-es EP választáson szinte kétszer annyian szavaztak rá, mint egy évvel korábban az országgyűlésin, és így a 9,93 százalékával a harmadik helyen végzett, megelőzve ezzel az MSZP-t és a Jobbikot is.

Frissítve: 2019.06.16-án.

Magyar Kétfarkú Kutya Párt

Az egyetlen értelmes választás

Alapítása: 2014. szeptember 8.
Vezetője: Kovács Gergely.        
Ideológiája: Nincs.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt elődszervezete 2006-ban alakult egyesületként. Tevékenysége a politikai paródia és street art (utcai művészet) eszközeivel kifigurázni a közéletet, miközben felhívja a figyelmet annak aggasztó elemeire, mint a korrupció, a megtévesztés és a demokrácia-deficit.

A Szegeden alakult egyesület főleg ehhez a városhoz kapcsolódott, míg lassan országos ismeretségre tett szert. A kezdeti időkben nem bejegyzett pártként kezdett kampányolni a választások előtt, de indulásukra nem volt mód és szándék sem. 2013-ban határoztak a tényleges párttá alakulásról, hogy részt tudjanak venni a 2014-es választásokon. A bíróság azonban elutasította a bejegyzési kérelmüket, a pártnév megtévesztő és valótlan tartalmára, valamint a pártlapítási szándék komolytalanságára hivatkozva. Az MKKP az Alkotmánybírósághoz fordult jogorvoslatért, mivel szerinte a bírósági döntés alkotmányellenes, amivel korlátozza az egyesüléshez való jogot, de kifogásolta a nevét ért kritikát is. A Kúria 2014 nyarán döntést hozott, hogy a Kétfarkú Kutya Párt bejegyezhető politikai párttá, ám ekkorra már lecsúsztak az országgyűlési választáson való részvételről. A pártként való bejegyzésük is elhúzódott, s szeptemberben ugyan bejegyzésre került, az önkormányzati választáson már nem tudtak indulni, ugyanis éppen lekésték a jelöltállítást.

2015-ben azzal szereztek országos ismeretséget, hogy a kormány bevándorlás-ellenes plakátjaira ellen-kampányt indítottak, humoros, de kritikus hangvételű plakátjaik kihelyezésével. Közadakozásból hárommillió forint támogatást kívántak összegyűjteni, de napok alatt több mint 33 millió forintot kaptak, így kampányuk a társadalom széles köréhez eljuthatott.

A 2016-os kvótanépszavazás ellen is felléptek, ami során arra buzdították a szavazópolgárokat, hogy érvénytelen szavazatot adjanak le. Újabb közadakozásból fedezték kampányukat, amire további 28 millió forint jött össze. Végül a népszavazáson a szavazók 6,2 százaléka, azaz 225 ezer ember adott le érvénytelen szavazatot.

2018-ban elérkezett az ideje, hogy az országos választáson is megmérettessék magukat, de végül nem sikerült bejutniuk a Parlamentbe, az elért 1,75 százalékkal viszont állami támogatásban részesülhetnek, ami segítheti erőfeszítéseiket, hogy jelenlétükkel továbbra is színesíthessék a magyar politikai palettát. 2019-ben az Európai Parlamentbe sem sikerült képviselőt küldeniük, de 2,62 százalékukkal megelőzték az LMP-t.

Frissítve: 2019.06.16-án.

Mi Hazánk Mozgalom

„Minden magyar felelős minden magyarért!” – Szabó Dezső.

Alapítása: 2018. június 23.
Vezetője: Toroczkai László.
Ideológiája: Nemzeti radikalizmus, nemzeti konzervativizmus, kereszténydemokrácia, euroszkepticizmus, nacionalizmus, szociálkonzervativizmus.

A Mi Hazánk Mozgalom története a Jobbik 2018-as választási vereségével kezdődött. 2018. áprilisban az országgyűlési választáson a Jobbik nem tudta leváltani a Fideszt, a második helyen végzett, ezért Vona Gábor pártelnök lemondott tisztségéről. Az elnöki posztért Toroczkai László és Sneider Tamás indult. A két politikus két ellenkező álláspontot képviselt a párt irányvonalát illetően: Sneider a Vona-féle néppártosodás útját kívánta továbbvinni, míg Toroczkai vissza szeretett volna térni a Jobbik eredeti, radikális elképzeléseihez. A párt végül Sneidert választotta elnökének, mire Toroczkai Mi Magunk néven platformot alakított, de ezt a Jobbik nem fogadta el, és Toroczkait kizárták a pártból. 2018. június 23-án Toroczkai híveivel megalapította a Mi Magunk Mozgalmat, amihez számos volt jobbikos politikus és párttag csatlakozott.

2019 elején a Mi Hazánk együttműködési megállapodást kötött a MIÉP-pel és a Független Kisgazdapárttal, és a májusi Európai Parlamenti választáson a párt jelöltjei egyben a MIÉP és az FKgP jelöltjei is voltak egyben. Az alig egy éve létező párt az EP választáson 3,29 százalékot ért el, amivel nem jutott mandátumhoz, de megelőzte az LMP-t, és feleannyi szavazatot kapott, mint a Jobbik.

A Mi Hazánk Mozgalom visszatérést jelent a Jobbik kezdeti radikális szemléletéhez. Ellenzik a menekültek befogadását, a párt nyíltan homfób, EU ellenes és Magyarország kilépést szorgalmaznák az Unióból. A későbbiekben visszaállítanák a halálbüntetést, a sorkatonaságot, és fejlesztenék az ország iparát.

Frissítve: 2019.11.21-én.

 

Magyar Munkáspárt:

Világ proletárjai, egyesüljetek!

Alapítása: 1989. december 17.
Vezetője: Thürmer Gyula.
Ideológiája: Kommunizmus, marxizmus-leninizmus, euroszkepticizmus.

A Kádár-rendszer meghatározó (és egyetlen) pártja, a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) többsége az 1989-es rendszerváltás idején a reform-szocializmus (szociáldemokrácia) útja mellett határozta el magát, de a kisebbség ezt nem fogadta el, ezért a pártkongresszuson a kettészakadás mellett döntöttek. A szociáldemokrácia hívei létrehozták a Magyar Szocialista Pártot, míg a keményvonalas kommunisták, akik kiálltak a marxista út folytatása mellett a Magyar Szocialista Munkáspártba tömörültek. Az MSZMP kettészakadása nem egyenlő feltételek mellett valósult meg, az MSZP lett a korábbi állampárt hivatalos jogutódja, ezért a pártvagyont is a szocialisták örökölték, s nem a munkáspártiak. A Munkáspárt ezért gyakorlatilag mind pénzügyileg, mind pártszervezetileg a nulláról indult. Első lépésben a párt strukturális átalakítását valósították meg, eszmeileg pedig továbbra is elkötelezték magukat a marxizmus ideológiája mellett, és a kommunizmus történelmi hagyományainak fontosságát hangsúlyozták. A párt a munkások, a szellemi dolgozók, a parasztság és a nyugdíjasok érdekeit egyaránt próbálja képviselni, és tiszteletben tartja az alkotmányos rendet, s elfogadja a versengő többpártrendszert is, vagyis nem törekszik az egypárti diktatúra visszaállítására.

A Munkáspárt 1989-es alapításakor választotta elnökének Thürmer Gyulát, aki azóta is tisztségében maradt. A következő évi országos választásokon a Munkáspárt is megjelent, amely során 3,7 százalékot szerzett, amivel csupán 0,3 százalékkal maradt le a Parlamentbe jutásról. Az elkövetkező pár évben a fokozott kommunizmus-ellenes hangulat miatt heves támadások érték a szervezetet. 1990-ben a párttagok megtartották első Kádár-megemlékezésüket, ami azóta hagyománnyá vált, és minden évben megrendezésre kerül. 1991-ben Thürmer a pártérdeknek megfelelően a Szovjetunió fennállását és a szovjet kommunisták hatalomátvételét támogatta, mely attitűd egyáltalán nem kedvezett pártja hazai népszerűségének.

1994-ben a választásokon hasonló eredményt ért el, mint négy évvel korábban, ez úttal 3,2 százalékot. Ezt követően a Munkáspárt aktívabban lépett fel bizonyos közügyekben, így tiltakozott Magyarország NATO-csatlakozása ellen és az Észak-atlanti Szövetség Jugoszlávia bombázásai ellen is felszólalt. A következő, 1998-as választásokon szerzett 4,08 százalékával 1990-ben mandátumot szerzett volna az Országházban, de a választási küszöb (ami felett egy párt bekerülhet a Parlamentbe) a korábbi 4 százalékról 5 százalékra emelkedett, így a Munkáspárt változatlanul Parlamenten kívüli párt maradt. 2002-re sok szavazóját elvesztette és már csak 2,1 százalékot szerzett, ami ellenére az Európai Parlamenti választásokon is indult, ahol ennél is kevesebbet, 1,8 százalékot kapott.

2005-ben a kommunista szóval egészült ki a pártnevük (Magyar Kommunista Munkáspárt), egy törvénymódosítás következtében azonban ezt 2013-ban el kellett hagynia. 2006-ban a pártvezetés ellen fellépőket kizárták a Munkáspártból, akik megalakították saját szervezetüket: a Magyarországi Munkáspárt 2006-ot. Sok párttag csatlakozott az új szerveződéshez, ami pont a választások előtt jelentősen legyengítette az eredeti Munkáspártot, így 2006-ban csak 0,4 százalékot ért el, amivel az állami támogatás is elúszott, amit 1 százalékos küszöbtől kapnak a pártok. Ugyanakkor a Munkáspárt 2006 még csúfosabb eredményt ért el, 0,023 százalékot.

A Munkáspárt tehát 2006 óta önfenntartó, tagdíjak, adományok és kiadványok bevételeiből fedezi működését. 2008-ra rendezte sorait, új lendülettel vetette bele magát a közéletbe, és próbálta kiaknázni az internet adta lehetőségeket. 2009-ben az Európai Parlamenti választáson 0,96 százalékot ért el, 2010-ben a hazai mezőnyön pedig csak 0,11 százalékot szerzett, vagyis 5606 szavazója volt.

2012. szeptember 3-án Thürmer Gyula kihirdette a Munkáspárt új programját, melyben figyelemreméltó a nemzeti jelleg kifejeződése, felkarolása, ezzel háttérbe szorítva a kommunizmus internacionalizmusát. A program kiemelt figyelmet szentel az ország eladósodottságának, a társadalmi elszegényedésnek és a korrupciónak. A párt megadóztatná a gazdagokat és a külföldi vállalatokat, valamint korlátozná a bankok mozgásterét. A befolyó pénzeket munkahelyteremtésre, iskola- és egészségügyi reformokra fordítanák. A magyar mezőgazdaságot és a magyar ipart - ez utóbbit államosítással - felfejlesztenék. A kis- és középvállalatok támogatásával a biztosabb munkahelyek megteremtését várnák. A külpolitika terén az orosz és kínai kapcsolatok fokozását támogatják. Választójogi reformmal nem lenne Parlamentbe jutási küszöb, tehát a legtöbb induló párt mandátumhoz juthatna. Az országgyűlési képviselők jobb ellenőrzését és visszahívhatóságát valósítanák meg.

A 2014-es választásokon jobban szerepelt, mint négy évvel előtte, s kikerült ugyan a történelmi mélypontból, amibe 2010-ben esett, azonban a 0,56 százalékos eredménye még mindig igen távol áll a ’90-es évek „sikereitől”. Az EP választáson nem indult, és szavazóit a választás bojkottálására szólította fel.

2018-ban ismét kudarcosan szerepelt a választáson, majdnem feleannyi szavazatot szerzett, mint négy évvel korábban, és csak 0,27 százalékot ért el. 2019-ben viszont újra indult az EP választáson, ahol 0,42 százalékot szerzett, habár szavazóinak száma nagyjából annyi volt, mint az előző évi országgyűlési választáson, tehát úgy tűnik, hogy jelenleg a Munkáspártnak ez a tizenötezer körüli szavazóbázisa stabilizálódott, a jövő eldönti majd, hogy ez valamely irányba változni fog-e.

Frissítve: 2019.06.16-án.

Sportos és Egészséges Magyarországért Párt

Sem ez, Sem az

Alapítása: 2013. október 30.
Vezetője: Kovács András.
Ideológiája: Centrizmus.

A 2013 őszén alapított Sportos és Egészséges Magyarországért Párt legfőbb célja, hogy népszerűsítse a mozgást, sportolást és egészséges életmódot Magyarországon, de felemeli szavát az oktatás és gyermeknevelési ügyekben, valamint az egészségügyi problémák és környezetvédelem témájában is. Magát ideológiamentesnek határozza meg, és nem azonosul a politikai bal- vagy jobboldallal sem. Céljuk, hogy a Parlamentbe kerülésükkel nyomatékosabban képviseljék véleményüket.

A 2014-es választások alkalmával, az ismeretség hiányában nem számítottak mandátumra, amit a 0,25 százalékos eredményük igazolt is. A választás után a párt teljesen eltűnt a közéletből, csak 2018-ban, az újabb választáskor került ismét elő, amivel viszont hitelessége csorbát szenvedett, és ez a választási eredményén is megmutatkozott (0,13 százalék).

Frissítve: 2018.08.11-én.

Magyarországi Cigánypárt

Otthont a hazában!

Alapítása: 2013. november.
Vezetője: Horváth József.
Ideológiája: Kisebbségvédelem.

A 2013-ban alakult Magyarországi Cigánypárt az ország legnépesebb etnikai kisebbségét, a cigányságot hivatott képviselni. A romák romló helyzetére, az egyre mélyülő szegénységükre és a felzárkóztatási programok kudarcára kívánja felhívni a figyelmet. Aggodalommal szemléli a roma népesség társadalmi leszakadását és elszigetelődését, s a körükben mindinkább súlyosbodó szegénységet.

Az MCP a politika területén kívánja képviseli a cigányság érdekeit, s a kisebbség életkörülményeinek javítására és egyenjogúságának elérésére tenne lépéseket. A párt elítéli a romákat érő negatív diszkriminációt, ellenben támogatja a roma identitás fokozását.  

A párt nagy reményekkel indult a 2014-es választásokon, ahol viszont csak 0,18 százalékot szerzett, néhány hónapra rá pedig botrányokba keveredett, és kimondta feloszlását. A megszűnt Cigánypárt 2017-ben váratlanul újraalakult és bejelentette indulását a következő évi választáson. Ez úttal a cél az 1 százalék elérése volt, hogy az állami támogatást felhasználva négy év alatt olyan ismertté tegyék a pártot, hogy 2022-ben képessé váljon a Parlamentbe jutásra. Csalódniuk kellett, 2018-ban még rosszabb eredményt értek el, mint négy évvel korábban, ezúttal csupán 0,07 százalékot, amivel a párt léte ismét megkérdőjeleződött.

Frissítve: 2018.10.02-án.

Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom

Veled Vagyunk!

Alapítása: 2020. június 14.
Elnök: Huszti Andrea
Ideológiája: Szociáldemokrácia, Európa-pártiság, zöldpolitika.

A pártot az MSZP-ből kiábrándult politikusok, az Együtt volt tagjai és a Magyar Szolidaritás Mozgalom hozták létre 2020 nyarán. A párt alternatívát kíván nyújtani a baloldali szavazóknak, valamint fő célja az országot sújtott szociális, morális és környezeti válság felszámolása. Továbbá tisztességes nyugdíjat, családtámogatást, elérhető jóllétet és a minimálbér megduplázását ígéri.

Frissítve: 2021.01.31-én.

Kövess minket Facebookon is: Szórakoztató történelem

Olvass tovább: A jelen Parlament pártjai, Az egykor parlamenti pártok

„Akarja-e Ön, hogy az Országgyűlés a vonatkozó jogszabályok módosításával az egész országra kiterjessze és egységesen kötelezővé tegye a szociális kártya rendszerét, annak érdekében, hogy az adófizetők által befizetett adóból kifizetett segélyeket ne lehessen alkoholra, cigarettára és uzsorára elkölteni?”
 

Téma: Magyar politikai pártok III. rész - A Parlamentbe be nem jutottak

munkáspárt

Dátum: 2018.09.29 | Feladó: budaházi tibor kálmán

Nem akarok az MSZMP egyik utódpártja után sem nosztalgiázni,de azt tudom,hogy Thürmerékkel sokkal színesebb lenne az országgyűlés palettája,ha ők is képviselhetnék magukat ellentétben az MSZP-vel!A Munkáspártnak elhiszem,hogy a dolgozó ember érdekeit védené,amit rajtuk kívül senki sem képvisel a Parlamentben!

Új hozzászólás hozzáadása